KNMT Fonds
Lettergrootte:
Algemeen Nut Beogende Instelling

Jaarrekeningen

Voor het inzien van onze jaarcijfers 2019 t/m 2021 treft u hierbij de balans, verlies- en winstrekening en de extra toelichting aan van het Fonds. Voor verdere informatie betreffende ANBI status verwijzen wij u naar het tabblad Donateurs.

Volledige publicatie

DE MOND de spiegel van gezondheid!

Animatiefilm

In samenwerking met de VMTI en het Fonds Mondgezondheid is een animatiefilm tot stand gekomen waarin u uitleg krijgt over de relatie tussen Geneeskunde en Tandheelkunde. Kortom aandacht voor de patiënt als geheel en visie op de relatie tussen Mondgezondheid en Algemene gezondheid.

Volledige publicatie

Compilatie tv-programma Genante Tanden

Het Fonds heeft een compilatie gemaakt van de hoogtepunten uit het tv-programma Genante Tanden die hier te zien is.

Vertaling orcalcancerldv.org

Aandacht voor vroegsignalering van mondkanker

Het Fonds Mondgezondheid heeft het initiatief genomen om een gedeelte van www.oralcancerldv.org te bewerken en te vertalen in het Nederlands en de inhoud op die wijze eenvoudig toegankelijk te maken voor mondzorgprofessionals en andere zorgverleners.

Volledige publicatie

Gezonde mond, gezond lichaam!

Meer en meer wordt ingezien dat de mondgezondheid onlosmakelijk is verbonden met de algemene gezondheid en het algemeen welbevinden. In toenemende mate is er dan ook wetenschappelijke aandacht voor de relatie mondgezondheid en algemene gezondheid.

Volledige publicatie