KNMT Fonds
Lettergrootte:
Algemeen Nut Beogende Instelling

Zakelijk steunen

Het Fonds streeft ernaar in de samenleving de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid op de agenda te zetten en richtinggevend te zijn in de discussie. Er zijn verschillende mogelijkheden om samen te werken met het Fonds en uw en onze zichtbaarheid in dit maatschappelijk doel te vergroten.

Partnerships

Uitgangspunt voor Partnership is een verbinding op langere termijn met een daarbij passend financieel commitment. Een vertegenwoordiging in het bestuur en mede richting geven aan het beleid van het Fonds. Betrokkenheid als Partner zal bij alle uitingen van het Fonds zichtbaar zijn.

Sponsoring

Uitgangspunt voor Sponsoring is een verbinding op korte termijn welke is gekoppeld aan een specifiek event of project.

Voor meer details over de mogelijkheden geven wij  u graag een volledig beeld in een persoonlijk gesprek. Heeft u hiervoor belangstelling dan nodigen wij u uit om met Nicolette Kroezen contact op te nemen via het volgende emailadres:  N.Kroezen@knmtfonds.nl

Bijdragen particulier

Draagt u onze doelstelling een warm toe en wilt u bijdragen aan de realisatie daarvan dan zijn ook uw giften van harte welkom.

ANBI status

Het fonds is ANBI gecertificeerd.  

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, uitsluitend een onkostenvergoeding en vacatiegeld

RSIN: 854669450
KvK: 62126520

De publicatie van de financiële gegevens treft u aan onder tabblad Publicaties