KNMT Fonds
Lettergrootte:
Algemeen Nut Beogende Instelling

FONDS MONDGEZONDHEID

Het Fonds Mondgezondheid is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsorganisatie van tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten. Het Fonds wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Arts en Auto (VvAA) en Henry Schein, die als partners aan het Fonds verbonden zijn.

Onze missie

Het Fonds heeft tot doel het bevorderen van de bewustwording en het vergroten van de kennis over de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid.

Doelstelling

Het Fonds bevordert de kennisoverdracht tussen zorgprofessionals onderling en tussen zorgprofessionals en de samenleving over de relatie algehele gezondheid en mondgezondheid.

Het Fonds streeft ernaar in de samenleving de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid op de agenda te zetten en richtinggevend te zijn in de discussie. 

Bestuursleden

dr. Joris Muris, tandarts
Voorzitter

prof. dr. Anita Visser, tandarts
Bestuurslid

prof. dr. Bas Loomans, tandarts
Bestuurslid

prof. dr. Josef Bruers, socioloog
Secretaris/penningmeester

 

Participaties

Het Fonds is aangesloten bij de NPHF federatie voor gezondheid.
Het Fonds is participant bij het initiatief "alles is gezondheid" Inhoud van de pledge.
Het Fonds heeft een samenwerkingsverband met de VMTI. 

Voor meer informatie over mondgezondheid en tandheelkundige behandelingen bevelen wij u deze site van harte aan. allesoverhetgebit.nl