KNMT Fonds
Lettergrootte:
Algemeen Nut Beogende Instelling

RECENT VERSCHENEN

Het laatste nieuws over mondgezondheid

Geplaatst op 2020-01-24

Nieuwe KIMO richtlijn Antitrombotica

Deze week verscheen de nieuwe klinische praktijkrichtlijn over antitrombotica van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO). De richtlijn ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken’ is de vervanger van de ACTA-richtlijn voor antistolling in de mondzorg uit 2012. Naar aanleiding van deze nieuwe richtlijn stelde het NTVT een aantal vragen aan Fred Rozema, voorzitter van deze richtlijnontwikkelcommissie (ROC) en hoogleraar Orale Geneeskunde aan ACTA en Amsterdam UMC.

Toon artikel
Geplaatst op 2020-01-23

Klinische praktijkrichtlijn: Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiƫnten die antitrombotica gebruiken

Deze klinische praktijkrichtlijn (KPR) behandelt het aanbevolen beleid bij bloedige ingrepen in de eerste-, tweede- en derdelijns mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken. In deze richtlijn wordt de verzamelnaam antitrombotica gebruikt. Dit zijn zowel anticoagulantia (antistollingsmiddelen: VKA, DOAC, LMWH, zie afkortingenlijst) als trombocytenaggregatieremmers.

Toon artikel
Geplaatst op 2019-10-24

Voorzitter Fonds Mondgezondheid bij Meldpunt

Tandartsen zijn erg bezorgd over slechte gebitten bij gezinnen met lage inkomens. Zowel ouders als kinderen uit deze gezinnen gaan niet of nauwelijks op controle, met als gevolg: slechte mondhygiëne. De 45-jarige Lucinda Marciano heeft last van een slecht gebit. De problemen beginnen in 2015 als zij en haar man, door werkloosheid, financiële zorgen krijgen. In de jaren van schuldsanering die volgen, brokkelen haar tanden af. Ze heeft zenuwpijn, moeite met eten en durft niet meer te solliciteren. Uiteindelijk zit er niets anders op dan elf tanden te laten trekken. Maar wie gaat dat betalen? Schuldhulpverleenster Sandy van den Berge en prof. dr. Fred Rozema, hoogleraar orale geneeskunde, zijn te gast. Fred Rozema pleit voor een financiële regeling waarmee mensen met lagere inkomens toch jaarlijks naar de tandarts kunnen gaan. 

Toon artikel
Geplaatst op 2019-09-03

Tandzorg in Nederland kan beter

Internationale deskundigen publiceren in The Lancet over de mondiale mondzorg

Er moet nodig wat veranderen aan de Nederlandse tand- en mondzorg, stelt Stefan Listl, hoogleraar bij de afdeling tandheelkunde in het Radboudumc. In tegenstelling tot veel andere Europese landen zit deze zorg in Nederland niet in het basispakket. Ook zijn sociale ongelijkheden in toegang tot mondzorg voor vijftigplussers in Nederland veel groter dan in veel andere Europese landen. Het productiviteitsverlies door tandziekten in Nederland wordt geschat op 3 miljard euro per jaar. In een serie artikelen in the Lancet schrijven Listl en internationale collega’s waarom ons huidige mondiale systeem van mondzorg vastloopt. En wat we daaraan kunnen doen.

Lees verder