KNMT Fonds
Lettergrootte:
Algemeen Nut Beogende Instelling

PUBLICATIE

Belangrijk onderzoek/studie over mondgezondheid

Meer en meer wordt ingezien dat de mondgezondheid onlosmakelijk is verbonden met de algemene gezondheid en het algemeen welbevinden. In toenemende mate is er dan ook wetenschappelijke aandacht voor de relatie mondgezondheid en algemene gezondheid.

Om nader zicht te krijgen op deze relatie is er in 2014 een literatuurstudie uitgevoerd. Daarbij stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Is er wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van relaties tussen aandoeningen in de mond en ziekten c.q. aandoeningen elders in het lichaam? En zo ja, hoe is die samenhang te verklaren?

Uitkomsten literatuurstudie