KNMT Fonds
Lettergrootte:
Algemeen Nut Beogende Instelling

NIEUWSARCHIEF

Eerdere nieuwsberichten over mondgezondheid
Geplaatst op 2020-01-24

Nieuwe KIMO richtlijn Antitrombotica

Deze week verscheen de nieuwe klinische praktijkrichtlijn over antitrombotica van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO). De richtlijn ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken’ is de vervanger van de ACTA-richtlijn voor antistolling in de mondzorg uit 2012. Naar aanleiding van deze nieuwe richtlijn stelde het NTVT een aantal vragen aan Fred Rozema, voorzitter van deze richtlijnontwikkelcommissie (ROC) en hoogleraar Orale Geneeskunde aan ACTA en Amsterdam UMC.

Toon artikel
Geplaatst op 2020-01-23

Klinische praktijkrichtlijn: Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken

Deze klinische praktijkrichtlijn (KPR) behandelt het aanbevolen beleid bij bloedige ingrepen in de eerste-, tweede- en derdelijns mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken. In deze richtlijn wordt de verzamelnaam antitrombotica gebruikt. Dit zijn zowel anticoagulantia (antistollingsmiddelen: VKA, DOAC, LMWH, zie afkortingenlijst) als trombocytenaggregatieremmers.

Toon artikel
Geplaatst op 2019-10-24

Voorzitter Fonds Mondgezondheid bij Meldpunt

Tandartsen zijn erg bezorgd over slechte gebitten bij gezinnen met lage inkomens. Zowel ouders als kinderen uit deze gezinnen gaan niet of nauwelijks op controle, met als gevolg: slechte mondhygiëne. De 45-jarige Lucinda Marciano heeft last van een slecht gebit. De problemen beginnen in 2015 als zij en haar man, door werkloosheid, financiële zorgen krijgen. In de jaren van schuldsanering die volgen, brokkelen haar tanden af. Ze heeft zenuwpijn, moeite met eten en durft niet meer te solliciteren. Uiteindelijk zit er niets anders op dan elf tanden te laten trekken. Maar wie gaat dat betalen? Schuldhulpverleenster Sandy van den Berge en prof. dr. Fred Rozema, hoogleraar orale geneeskunde, zijn te gast. Fred Rozema pleit voor een financiële regeling waarmee mensen met lagere inkomens toch jaarlijks naar de tandarts kunnen gaan. 

Toon artikel
Geplaatst op 2019-09-03

Tandzorg in Nederland kan beter

Internationale deskundigen publiceren in The Lancet over de mondiale mondzorg

Er moet nodig wat veranderen aan de Nederlandse tand- en mondzorg, stelt Stefan Listl, hoogleraar bij de afdeling tandheelkunde in het Radboudumc. In tegenstelling tot veel andere Europese landen zit deze zorg in Nederland niet in het basispakket. Ook zijn sociale ongelijkheden in toegang tot mondzorg voor vijftigplussers in Nederland veel groter dan in veel andere Europese landen. Het productiviteitsverlies door tandziekten in Nederland wordt geschat op 3 miljard euro per jaar. In een serie artikelen in the Lancet schrijven Listl en internationale collega’s waarom ons huidige mondiale systeem van mondzorg vastloopt. En wat we daaraan kunnen doen.

Lees verder
Geplaatst op 2019-06-24

Steffie helpt je naar de tandarts voor een gezonde mond!

De wereld om ons heen wordt veel te ingewikkeld. Leer Zelf Online maakt daarom begrijpelijke en toegankelijke informatie voor diverse kwetsbare doelgroepen. Het Fonds Mondgezondheid heeft in samenwerking met Leer zelf online een initiatief opgepakt om een toegankelijke animatiefilm te maken over het bezoek aan de tandarts en waarom dit zo belangrijk is. Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit om de wereld iets eenvoudiger te maken. Steffie helpt je naar de tandarts voor een gezonde mond.

Toon artikel
Geplaatst op 2019-04-17

Filmpje Medicatie

Het gebruik van medicatie kan van invloed zijn op tandheelkundige ingrepen. Medicijngebruik kan mede van invloed zijn op de actuele Mondgezondheid. In dit filmpje ziet en hoort u wat hier meer over.

Lees verder
Geplaatst op 2019-03-28

Tabaksschade in de kliniek

Artsen en wetenschappers vanuit twintig verschillende medische disciplines kwamen 27 maart uit hun spreekkamers om in Utrecht te spreken over de gevolgen van roken. Het programma was samengesteld door longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker en werd geleid door dagvoorzitter Tom van het Hek.

Lees verder
Geplaatst op 2018-12-23

Noem de tandarts voortaan mondarts

We zijn te weinig doordrongen van het feit dat de mond een essentieel onderdeel van onze gezondheid is. Dat stelt Fred Rozema, hoogleraar Orale Geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam, “Als je iets aan je vinger hebt, dan valt het onder de basiszorg, maar mondzorg wordt niet vergoed. Dat zegt genoeg.”

Toon artikel
Geplaatst op 2018-12-20

Bénédicte Ficq gaat door met strijd tegen tabaksindustrie

Ondanks het besluit van het gerechtshof om de tabaksindustrie niet te vervolgen, houdt voor Bénédicte Ficq, advocate en uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke vrouwen van 2018, de strijd niet op. Volgens haar is het voor het gerechtshof in Den Haag niet een kwestie van niet willen, maar van niet kunnen.

Toon artikel
Geplaatst op 2018-09-23

Doet u ook mee met Stoptober?

Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober. 28 Dagen samen stoppen met roken vergroot de kans om het vol te houden met een factor vijf! Eén van de beste beslissingen die je kunt nemen. En dit is het moment!

 

 

Toon artikel
Geplaatst op 2018-09-07

Werkt u in de Regio Ommen-Hardenberg? Participeer dan in Vitaal Vechtdal!

Voormalig lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de Raad voor Vollksgezondheid en Samenleving Pauline Meurs wees er in het NT van april niet voor niets op dat zij verwacht dat tussen met name huisartsen en tandartsen steeds vaker samenwerkingsverbanden gaan ontstaan.

Lees verder
Geplaatst op 2018-06-13

Veel meer teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten dan gedacht

Sigaretten zijn nog veel schadelijker voor de gezondheid dan gedacht, blijkt uit onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De gehaltes aan teer en nicotine zijn tot wel meer dan 20 keer hoger dan op de pakjes staat. Voor de KNMT en het KNMT Fonds Mondgezondheid onderstreept het onderzoek hoe terecht het is dat er - mede namens de twee genoemde organisaties - aangifte is gedaan tegen de tabaksproducenten.

Toon artikel
Geplaatst op 2018-04-10

“Waterscheiding tussen tandheelkunde en geneeskunde blijft me verbazen”

Weet de gemiddelde tandarts en mondhygiënist voldoende over de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid? Hoogleraar Orale Geneeskunde en voorzitter van het KNMT Fonds Mondgezondheid Fred Rozema vindt kennis over ziektes en aandoeningen onontbeerlijk voor mondzorgprofessionals. Dental Tribune stelde hem een aantal prangende vragen over dit tegenwoordig veelbesproken thema.

Toon artikel
Geplaatst op 2018-02-25

Henry Schein voor 7e keer gekozen als één van world’s most ethical companies

Henry Schein is door het Ethisphere Institute, een wereldwijd leider bij het formuleren en stimuleren van normen voor ethisch ondernemen, gekozen als een van de World’s Most Ethical Companies van 2018.

Toon artikel
Geplaatst op 2018-02-23

Congres De Mond niet Vergeten, gaat door! 20 mei 2018

Op donderdag 24 mei 2018 wordt het landelijke multidisciplinaire congres 'De mond niet vergeten, gaat door!' gehouden: voor zorgprofessionals en beleidmakers in de mondzorg, thuiszorg, huisartsenpraktijken, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Thema: bevorderen van de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen.

Lees verder
Geplaatst op 2018-02-23

Wereld Mondgezondheidsdag 20 maart 2018

Met het thema ‘Zeg Aaa: gezonde mond, gezond lichaam’ vraagt Wereld Mondgezondheidsdag op dinsdag 20 maart aandacht voor de positieve invloed van een goede mondgezondheid op de algemene gezondheid.

Toon artikel
Geplaatst op 2018-02-20

KNMT Fonds steunt volgende stap in zaak tegen tabaksindustrie

De KNMT en het KNMT Fonds Mondgezondheid zijn teleurgesteld dat de Openbaar Ministerie afziet van een strafzaak tegen de tabaksindustrie. Beide organisaties blijven namens de tandartsen de zaak steunen nu advocaat Bénédicte Ficq naar het gerechtshof in Den Haag stapt om alsnog vervolging af te dwingen.

Toon artikel
Geplaatst op 2018-02-16

Cursus Mond en geneesmiddelen met dank aan de netwerktafel van 9 oktober 2017

Op 9 oktober jl. is er een netwerktafel georganiseerd door de KNMT Fonds Mondgezondheid, NPHF, ONVZ, VvAA en Defensie Gezondheidszorg Organisatie. Eén van de initiatieven die naar aanleiding hiervan is opgezet is een eerste workshop
workshop over de invloed van geneesmiddelen op de mondhygiëne en wat de relatie tussen mondhygiëne en ziektebeelden is. Deze workshop is bestemt voor apothekersassistenten, tandartsassistenten maar ook andere belangstellende zijn welkom.

Lees verder
Geplaatst op 2018-02-13

Fonds klaagt tabaksindustrie aan

De Stichting KNMT Fonds Mondgezondheid doet aangifte tegen de tabaksindustie. Dit laat het bestuur 12 februari 2018 weten door middel van een brief aan Ficq Advocaten. 

Lees verder
Geplaatst op 2017-12-16

Medisch gecompliceerde patiënten in de Mondzorgpraktijk

Met name door de sterk in omvang toegenomen ouderen populatie – met vaak een eigen dentitie, ingewikkelde ziektegeschiedenis én een hoog geneesmiddelengebruik – is de noodzaak van adequate medische kennis voor het tandheelkundige behandelplan alleen maar groter geworden.

Toon artikel
Geplaatst op 2017-12-05

EU-conferentie: tandarts integreren in het zorgteam

De mondgezondheid speelt op alle leeftijden een belangrijke rol voor de algemene gezondheid, dus moet er meer bewustzijn komen voor de rol van de tandarts in het hele zorgteam. Dat was de belangrijkste boodschap van de conferentie 'Integrated Care - Don't forget about the mouth' die op 29 november plaatsvond in het gebouw van het Europees Parlement in Brussel. De bijeenkomst was georganiseerd door de CED, de Europese lobbyorganisatie van  tandartsen, waar ook de KNMT lid van is.

Toon artikel
Geplaatst op 2017-11-22

Slechte adem invloed op levenskwaliteit

Uit onderzoek kwam naar voren dat mensen met slechte adem twee keer zo ongelukkig zijn als mensen zonder dit probleem. Het onderzoek werd gepubliceerd in ‘the International Journal of Dental Hygiene.’

Toon artikel
Geplaatst op 2017-11-14

Geslaagde netwerktafel; Gezonde mond, gezond lichaam

18 oktober vond de eerste netwerktafel van de NPHF plaats, georganiseerd door het Fonds Mondgezondheid, ONVZ, VvAA en Defensie Gezondheidszorg Organisatie. Na inspirerende presentaties van Josef Bruers, Onno Hofman en Bart van den Heuvel en het illustratieve filmpje van het Fonds/VMTI gingen de ruim 30 gasten aan tafel in gesprek.

Lees verder
Geplaatst op 2017-11-13

Stoppen met roken vooral vanwege gezondheid kinderen

De gezondheid van kinderen was in 2016 de meest voorkomende reden om te stoppen met roken. Ook het advies van zorgverleners bleek een grote motivatie, aldus het CBS.

Toon artikel
Geplaatst op 2017-10-31

Voor de Camera

artikel ArtsenAuto oktober 2017

Er zijn tegenwoordig diverse medische programma's te zien op de landelijke televisie. Waarom zou je daaraan meedoen? Hoe is het om voor de camera te staan? Hoe zijn de reacties? Drie tv-dokters vertellen. Waaronder ook Joris Muris, tandarts en ACTA-wetenschapper die te zien was in het door het Fonds geïnitieerde programma "Gênante Tanden".

Toon artikel
Geplaatst op 2017-08-18

Het effect van boulimia op mondgezondheid

Boulimia is niet alleen slecht voor de algemene gezondheid, maar ook voor die van de mond. Professor Andrew Elder highlight de effecten van boulimia en hoe patiënten hier het best geholpen mee kunnen worden, bij gelegenheid van de Eating Disorders Awareness Week die in het Verenigd Koninkrijk plaatsvond begin dit jaar.

Toon artikel
Geplaatst op 2017-05-15

Onderzoekers ontwikkelen alternatieven voor antibiotica

De opkomst van antimicrobiële resistentie is een van de grootste uitdagingen in de moderne geneeskunde, omdat beschikbare antibiotica hierdoor hun doeltreffendheid verliezen. Het aantal sterfgevallen door normale bacteriële infecties zal zo toenemen.

Toon artikel
Geplaatst op 2017-04-03

Nieuwe kliniek

Geïntegreerde medische en tandheelkundige zorg

Kaiser Permanente, een non-profitorganisatie in de Verenigde Staten, heeft de primeur met de opening van een kliniek waar zowel medische als tandheelkundige zorg worden aangeboden.

Toon artikel
Geplaatst op 2017-03-24

Mondgezondheid van invloed op groene staar

Er is al veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid. Een nieuwe studie heeft nu echter ook gevonden dat er meer risico is op het ontwikkelen van glaucoom op het moment dat het aantal natuurlijke tanden in de mond afneemt.

Toon artikel
Geplaatst op 2017-03-08

Ernstige tandvleesontsteking kan wijzen op diabetes

Als regiehouders binnen de mondzorg zouden tandartsen zich daar beter bewust van moeten zijn, zodat zij een rol kunnen spelen in het signaleren van diabetes. Dat stelt ACTA-onderzoeker Wijnand Teeuw op basis van zijn promotieonderzoek.

Toon artikel
Geplaatst op 2017-02-07

Kans op parodontitis vergroot door insulineresistentie

Mensen met insulineresistentie hebben meer kans op ernstige parodontitis dan mensen zonder insulineresistentie. Dit blijkt uit nieuw onderzoek gepubliceerd in The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Toon artikel
Geplaatst op 2017-02-01

Tandarts en diëtist kunnen elkaar versterken

Dat voeding en mondgezondheid met elkaar in verband staan, is bekend. Een samenwerking tussen tandarts en diëtist lijkt daarom logisch. Maar hoe moet zo’n samenwerking eruit zien en hoe kunnen tandarts en diëtist elkaar het beste aanvullen?

Lees verder
Geplaatst op 2016-12-20

Risico van verspreiding van orale infecties

Lokale invasieve odontogene infecties leiden steeds vaker tot een ziekenhuisopname. De incidentie van infecties elders in het lichaam veroorzaakt door dentogene infecties is moeilijk vast te stellen, omdat de bacteriën uit de mond vaak niet als oorzaak worden onderkend. Wat zijn de risico’s van systemische verspreiding van orale foci?

Lees verder
Geplaatst op 2016-12-09

Paropreventie met een strookje

Periosafe meet parodontale afbraak

Actieve parodontale ontsteking en afbraak kan tegenwoordig aan de hand van een speekseltest worden vastgesteld. De net geïntroduceerde Periosafe zou helpen in de strijd tegen parodontitis, en dus ook in die tegen diabetes en hart- en vaatziekten. Naast enthousiasme zijn er ook vraagtekens.

Lees verder
Geplaatst op 2016-12-09

Antibiotica is geen aspirientje

NOS-nieuwsredacteur Rinke van den Brink is auteur van het boek Het einde van de antibiotica. Hij beschrijft hierin de oprukkende antibioticaresistentie. Volgens Van den Brink kan het antibioticagebruik in Nederland een stuk minder. Hij dicht ook tandartsen hierbij een rol toe.

Lees verder
Geplaatst op 2016-02-15

Kosten van roken

Stichting Eindspel Tabak

Een eerste en uitvoerig economisch onderzoek naar de kosten van roken voor de Nederlandse economie. 

Toon artikel