Het Fonds Mondgezondheid

Het KNMT Fonds Mondgezondheid is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsorganisatie van tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten. Het Fonds wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Arts en Auto (VvAA), Henry Schein en Philips, die als partners aan het Fonds zijn verbonden.

Actueel

DE MOND de spiegel van gezondheid!
In samenwerking met de VMTI en het Fonds Mondgezondheid is een animatiefilm tot stand gekomen waarin u uitleg krijgt over de relatie tussen Geneeskunde en Tandheelkunde. Kortom aandacht voor de patiënt als geheel en visie op de relatie tussen Mondgezondheid en Algemene gezondheid. Klik hier voor het filmpje.

 

Curriculum Geneeskunde 5 dagen die er toe doen!

Medisch gecompliceerde patiënten inde Mondzorgpraktijk

Met name door de sterk in omvang toegenomen oudere populatie – met vaak een eigen dentitie, ingewikkelde ziektegeschiedenis én een hoog geneesmiddelengebruik – is de noodzaak van adequate medische kennis voor het tandheelkundige behandelplan alleen maar groter geworden.
Maar andersom geldt ook dat veel aandoeningen de mondgezondheid beïnvloeden, waardoor de mond vroegtijdig aanwijzingen kan geven voor het bestaan daarvan. Dit betekent dat tandartsen en mondhygiënisten een rol kunnen spelen bij de signalering en/of monitoring van bepaalde (chronische) aandoeningen en patiënten vroegtijdig kunnen doorverwijzen. Mondzorgprofessionals moeten zich hiervan bewust zijn én kennis hebben van de mogelijke relatie tussen mondziekten en aandoeningen elders in het lichaam.

meer informatie

Jaarbericht 2016

Informatie over de activiteiten die in het jaar 2016 hebben plaatsgevonden treft u aan onder de volgende link; jaarbericht 2016.

Aandacht voor vroegsignalering van mondkanker

De incidentie en mortaliteit van mondkanker is in verschillende delen van Europa gestegen. Reden voor de Europese Leonardo da Vinci Partnerships om een website te ontwikkelen die aandacht besteed aan oorzaken en vroegtijdige diagnose van mondkanker: www.oralcancerldv.org.

Het Fonds Mondgezondheid heeft het initiatief genomen om een gedeelte van deze website te bewerken en te vertalen in het Nederlands en de inhoud op die wijze eenvoudig toegankelijk te maken voor mondzorgprofessionals en andere zorgverleners.
klik hier voor een verwijzing naar de tekst

Stoppen met roken toolkit

Tandartsen en andere zorgverleners die hun patiënten willen helpen om te stoppen met roken kunnen daarvoor een van de 500 gratis toolkits van het Trimbos Instituut bestellen. Wees er wel snel bij want ‘op is op’. De toolkit bestaat uit 2 posters van www.ikstopnu.nl en de Stoplijn, 100 visitekaartjes die uitgedeeld kunnen worden aan patiënten die interesse hebben in stoppen met roken, de brochure 'Wat je zou moeten weten over stoppen met roken', de nieuwste factsheet over aspecten van stoppen met roken. Ook bevat de kit de kaart ‘Overzichtsbronnen voor de zorgprofessional’. Deze geplastificeerde kaart geeft een overzicht van filmpjes, factsheets, websites en andere informatiebronnen.

Gratis toolkit bestellen (kies het speciale formulier voor de gratis toolkits)

Als tandartsen hun patiënten adviseren om te stoppen met roken heeft dat een positief effect, zo meldde het Trimbos Instituut eerder op basis van onderzoek.

Compilatie Genante tanden

 Het Fonds Mondgezondheid heeft een compilatie gemaakt met hoogtepunten uit het tv-programma Genante Tanden die hier te zien is.

 

Publicaties

Gezonde mond, gezond lichaam!

Meer en meer wordt ingezien dat de mondgezondheid onlosmakelijk is verbonden met de algemene gezondheid en het algemeen welbevinden. In toenemende mate is er dan ook wetenschappelijke aandacht voor de relatie mondgezondheid en algemene gezondheid.

Om nader zicht te krijgen op deze relatie is er in 2014 een literatuurstudie uitgevoerd. Daarbij stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Is er wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van relaties tussen aandoeningen in de mond en ziekten c.q. aandoeningen elders in het lichaam? En zo ja, hoe is die samenhang te verklaren?   

Voor de uitkomsten van de literatuurstudie: klik hier.

Antibiotica awareness

Het terugdringen van het gebruik van antibiotica is een van de speerpunten van het overheidsbeleid. Dit speelt ook bij het toedienen van antibiotica bij tandheelkundige ingrepen.
De voorzitter van het Fonds was lid van de werkgroep ‘Antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een gewrichtsprothese’. De ontwikkeling van deze richtlijnmodule is een initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).
Klik hier voor de richtlijn.

Doelstellingen van het Fonds

Het Fonds heeft tot doel het bevorderen van de bewustwording en het vergroten van de kennis over de relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid.

Het Fonds bevordert de kennisoverdracht tussen zorgprofessionals onderling en tussen zorgprofessionals en de samenleving hierover.

Activiteiten van het Fonds

Stimuleren van onderzoek naar de relatie mondgezondheid en algehele gezondheid.
Verzorgen van publicaties/voordrachten over deze relatie.
Inhoudelijk bijdragen aan en stimuleren van voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van de samenleving en zorgverleners.
Ondersteunen activiteiten van derden op dit gebied.

Jaarplan 2017

Klik hier voor het jaarplan.

Participaties

Het Fonds is vertegenwoordigd in het Comité van aanbeveling Stiching Rookpreventie Jeugd.
Het Fonds is aangesloten bij de NPHF federatie voor gezondheid.
Het Fonds is participant bij het initiatief "alles is gezondheid". Inhoud van de pledge.

Voor meer informatie over mondgezondheid en tandheelkundige behandelingen bevelen wij u deze site van harte aan.  allesoverhetgebit.nl

Agenda

NPHF-Netwerktafel; Gezonde Mond, gezond lichaam!
Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 oktober 2017 te Nieuwegein.
De Netwerktafel wordt georganiseerd door de NPHF Federatie voor Gezondheid, Fonds Mondgezondheid, ONVZ, VvAA en Defensie Gezondheidszorg Organisatie.
Hier treft u meer informatie en mogelijkheid tot aanmelding aan.